สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 94
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 321,273
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม 4626 คน
 

ข้อมูลปีการศึกษา 2558

 
  ฝ่ายกิจการนักเรียน    
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางณัฏฐนันท์  ปัญญาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 087-6451187
2 นางสาวนพชพรรณ  กิจเจตนี หัวหน้างานกิจการหอพัก  ครูประจำหอพักหญิง 1 (ม.ต้น ) 083-2996667
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทศพร  เกยสันเทียะ หัวหน้างานปกครองนักเรียนประจำ ครูประจำหอพักหญิง 4 087-8690938
4 นางสาวจุฑาทิพย์  หยวกวิ้ง หัวหน้างานสุขอนามัย  ครูประจำหอพักหญิง 2 082-3184967
5 นางสาวนุชจรี  บุตรรินทร์ งานส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบคุณธรรม  085-0584567
6 สิบเอกจำรัส  สมบัติหอม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูประจำหอพักชาย 1 ( ม.ต้น) 087-4296366
7   ครูประจำหอพักชาย 2 ( ม.ปลาย)  
โครงสร้างการบริหาร
- ครูและบุคคลากร (ปี 2558)
- คณะผู้บริหาร
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ครูที่ปรึกษา (ปี 2558)
- ผลงานวิชาการของครู
ดูทั้งหมด

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY