การอบรม โครงการปลูกฝัง "คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี"

การอบรม โครงการปลูกฝัง "คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี" โดยมีตัวแทนคณะคุณครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้แก่ คุณครูพุธฐิพร ดังใหม่ และคุณครู วันเฉลิม ศรีหาบุตรเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Powered by MakeWebEasy.com