ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่น่าสนใจ บทความสาระความรู้ต่างๆ ทั้งเรื่องการศึกษา สาธารณะสุข ทุนการศึกษาต่างๆ

การอบรม " วิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนเอกชน " โดยมีตัวแทนคณะคุณครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้แก่ ครูปัทมาวดี ทองนาค และครูกฤษฎา ภูจอมจิตรเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา โรงเรียนสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ทีาไม่ใช่เพียงให้แค่การศึกษา แต่เราให้เข็มทิศชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ดีงามและมีความสุขที่แท้จริง --- รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษายน 2562 สมัครเรียนได้ที่โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูล โทร.08-4958-9090, 08-9451-3333และ 044-756-354 Line id : @tavanchai

Powered by MakeWebEasy.com