กิจกรรม

การอบรม โครงการปลูกฝัง "คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี" โดยมีตัวแทนคณะคุณครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้แก่ คุณครูพุธฐิพร ดังใหม่ และคุณครู วันเฉลิม ศรีหาบุตรเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้

การอบรม " วิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนเอกชน " โดยมีตัวแทนคณะคุณครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้แก่ ครูปัทมาวดี ทองนาค และครูกฤษฎา ภูจอมจิตรเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ วันที่​ 18​ มีนาคม​ 2564​ ที่ผ่านมาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ​ Mini​ O-Net​ อันดับที่​ 1-3​ แต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น​

บรรยาศภาพความอบอุ่นในพิธีรดน้ำดำหัว วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com