กิจกรรมรดน้ำดำหัว 2 เมษายน 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัว  2 เมษายน 2564

บรรยาศภาพความอบอุ่นในพิธีรดน้ำดำหัว วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทำให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและประเพณีที่ดีงาม
ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้เมตตาลูกๆตะวันชัยได้รดน้ำดำหัวเนื่องในในประเพณีวันสงกรานต์ครั้งนี้ด้วยค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com