พิธีมอบประกาศนียบัตร​ และมอบเงินรางวัล​ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก​ (World-PEC​ world Peace​ Ethice​ Contest)​ระดับเยาวชน

พิธีมอบประกาศนียบัตร​ และมอบเงินรางวัล​ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก​ (World-PEC​ world Peace​ Ethice​ Contest)​ระดับเยาวชน

เนื่องในวันที่​ 22​ มีนาคม2564​ ที่ผ่านมา​โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร​ และมอบเงินรางวัล​ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก​ (World-PEC​ world Peace​ Ethice​ Contest)​ระดับเยาวชน
โดยโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก​(World-PEC​ world Peace​ Ethice​ Contest) ภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษ​เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม​ ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อพัฒนา​ ฝึกฝนเตรียมความพร้อม​ ในการเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม​ สามารถนำพาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับการเป็นคนดีมีศีลธรรม
ทางโครงการจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ​ ได้แก่​ นายจิ้ง เซิน ซอง ​นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ที่ได้รับรางวัลลำดับที่​ 13​ ระดับของประเทศ​ ภาคภาษาจีน​ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com