พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ​ Mini​ O-Net​ อันดับที่​ 1-3​ แต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ​ Mini​ O-Net​ อันดับที่​ 1-3​ แต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น

ภาพบรรยากาศ วันที่​ 18​ มีนาคม​ 2564​ ที่ผ่านมาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ​ Mini​ O-Net​ อันดับที่​ 1-3​ แต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น​ ซึ่งการสอบ​ Mini​ O-Net​ เป็นเป็นส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ​ ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวสอบ​ O-Net​ และการจดจำแนวข้อสอบทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนเรียนรู้ที่จะเข้าสู่สนามสอบ O-Net​ครั้งต่อไปค่ะ
ขอแสดงความยินกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการ​ที่ได้สนับสนุนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. และคณะครูทุกท่าน
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ิชาที่ลูกๆ ได้ทำการสอบ Mini O-Net เมื่อวันที่8-9​มีนาคม​ ที่ผ่านมา
ระดับชั้น ม.1-3
สอบวิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.4-6
สอบวิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ (เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา)
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา

Powered by MakeWebEasy.com