Q&A เราคือตะวันชัยวิทยา

เราคือตะวันชัย
 

Q : โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
A : เป็นโรงเรียนประจำ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 280 หมู่ 11 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Q : เป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา
A : มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีหอพักอยู่ห่างกันและมีคุณครูผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
Q : การปิดปักษ์คือ  
A : การปิดปักษ์ของทางโรงเรียนนั้น ในสัปดาห์ที่1จะเรียนวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์และ ในสัปดาห์ที่ 2 จะมีการเรียนในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีโดยนักเรียนจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไปและเดินทางกลับมาโรงเรียนในวันอาทิตย์ จึงเรียกว่าหยุดปักษ์
Q : การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน
A : ใช้โทรศัพท์ในช่วงวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. -16.00 น.

การเดินทางในช่วงปิดปักษ์


Q : การเดินทางกลับบ้านของนักเรียนในช่วงปิดปักษ์
A : การเดินทางกลับในช่วงปิดปักษ์ มี 5 กรณี

กรณีที่ 1 นักเรียนที่เดินทางโดยรถที่โรงเรียนจัดบริการ ให้ผู้ปกครองมาลงชื่อรับนักเรียนวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.และรับลงทะเบียนการส่งนักเรียนกลับโรงเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ (โถงช้าง) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางกลุ่ม line ก่อนทุกครั้ง
กรณีที่ 2 กรณีนักเรียนเดินทางมาเองโดยรถประจำทางให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองและต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลาที่กำหนดรายงานตัว เวลา 13.00 - 17.30 น.
กรณีที่ 3 สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่โรงเรียนให้มาลงชื่อในทะเบียนการส่งกลับนักเรียนที่อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.30 น.
กรณีที่ 4 กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้ด้วยตนเองมีความจำเป็นต้องฝากให้ผุ้ปกครองอื่นมารับแทน ผู้ปกครองจะต้องยืนยันชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะมารับนักเรียนให้ชัดเจน โดยแจ้งให้ครูฝึกหอพักทราบล่วงหน้าก่อนมาถึงโรงเรียน

กรณีที่ 5 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าหอพักนักเรียนโดยไม่รับอนุญาต

ตารางกิจวัตร กิจกรรม


Q : ตาราง กิจวัตร-กิจกรรมประจำวันของนักเรียน

A : 


การรับประทานอาหารที่โรงเรียน


Q : การรับประทานอาหารที่โรงเรียน
A : รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ทั้ง 3 มื้อ และรับประทานปานะแบบบุฟเฟต์ ตั้งแต่ 19.00 น. – 21.00 น.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


Q : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนใหม่โรงเรียนตะวันชัยวิทยา)
A : 


 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา


Q :  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา

A : มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร
1. ช่อง YouTube โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
2. Instagram โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
3. ไลน์@ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
4. Facebook Fanpage โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
5. Websiteโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
6. โทรศัพท์ : 044 -756354 , 084-9589090 , 088 – 2628075 , 098 - 2859966
7. โทรสาร : 044 -756353
8. E-mail : tvc.school@hotmail.com


 อุปกรณ์ติดตัวในช่วงอยู่ปักษ์Q : การเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาโรงเรียน
A : อุปกรณ์ดังนี้
1.ชุดลำลองสุภาพ 2 ชุด
2.เสื้อทับใน จำนวน 4 ตัว (เฉพาะผู้หญิง อนุญาตเฉพาะสีขาวและสีเนื้อเท่านั้น)
3.เสื้่อชั้นใน จำนวน 4 ตัว (เฉพาะนักเรียนหญิง)
4.กางเกงชั้นใน จำนวน 5 ตัว (ไม่อนุญาตให้ใช้สีดำ สีเทา น้่ำตาลเข็ม เฉพาะสีขาวและสีเนื้อเท่านั้น)
5.ถุงเท้าขาวจำนวน 4 คู่
6.รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ รองเท้าแตะ (ม.ปลายรองเท้านักศึกษาวิชาทหาร) อย่างละ 1 คู่
7.เสื้อกันฝนจำนวน 1 ตัว
8.ร่มจำนวน 1 คัน
9.เสื้อกันหนาวจำนวน 2 ตัว
10.ยาประจำตัว
11.ของใช้ส่วนตัว เช่น หวี ครีมทาหน้า แป้ง น้ำยาดับกลิ่นตัว ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง


 บรรยากาศตะวันชัย


Q : บรรยากาศ ของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
A : บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตะวันชัยวิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมด้วย สวนมันสำปะหลัง สวนมัลเบอร์รี่ สวนมะนาว สวนมะขามเทศ ในทุกๆปีจะมีสวนดอกทานตะวันให้ชมภายในโรงเรียน

Q : กิจกรรมส่วนใหญ่เวลาหลังเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยา  
A : เล่นกีฬา อาทิ เล่นบาสเกตบอล  วิ่ง เล่นแบดมินตัน เล่นปิงปอง เล่นฟุตบอล เดินออกกำลังกายรอบๆโรงเรียน ทานอาหารที่สหกรณ์ อ่านหนังสือที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องคอมพิวเตอร์ และนั่งพบปะสังสรรค์ก่อนกับที่พัก

 

วิชาการคนเก่ง


Q : การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
A : นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา สามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศได้ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยจี้หนาน กวางโจว ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100%

Q : ผลการสอบ o-net ของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
A : โรงเรียนตะวันชัยวิทยามีผลการสอบ o-net สูงสุดอันดับที่ 1 ของโรงเรียนเอกชน 3 ปีซ้อน

Q : แผนการเรียนของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
A : 2 แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
     แผนการเรียน สายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
     แผนการเรียน สายคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (เสริมภาษาจีน)


 

การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตะวันชัยวิทยา


Q : วิธีการเข้าเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
A : สอบเพื่อวัดผลและตรวจสอบความรู้ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน  3 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย

 

 

ห้องสนทนา

กระทู้

ตอบ

กระทู้ล่าสุด

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

เพื่อให้บุคคลากร,ผู้ปกครองเเละบุคคลทั่วไปเเสดงความคิดเห็น

กระทู้ 

7

ตอบ 

7

2020-06-01 13:58 โดย  โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
2020-06-01 13:58 โดย  โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-10-07 11:10  โดย .

ผู้ปกครองนักเรียน

ตอบ 

2

เข้าชม 

2037

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-06-01 13:58  โดย โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

วนิดา

ตอบ 

1

เข้าชม 

604

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-06-01 13:56  โดย โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

วนิดา

ตอบ 

1

เข้าชม 

571

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-05-20 13:48  โดย Webmaster

ผู้ปกครองนักเรียน

ตอบ 

1

เข้าชม 

558

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-05-22 13:17  โดย Webmaster

Webmaster

ตอบ 

1

เข้าชม 

892

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-05-20 13:49  โดย Webmaster

ผู้ปกครองนักเรียน

ตอบ 

1

เข้าชม 

376

 

ตอบกระทู้เมื่อ ตอบกระทู้เมื่อ 2020-05-20 13:46  โดย Webmaster

ผู้ปกครองนักเรียน

ตอบ 

1

เข้าชม 

526

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com