ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้เยี่ยมชม

  การกลับบ้านของนักเรียน (530 อ่าน)

2020-05-19 15:30

การกลับบ้านของนักเรียนมีการเดินทางยังไงและช่องทางไหนบ้าง

ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้เยี่ยมชม

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

2020-05-20 13:48 #1

กรณีที่ 1


นักเรียนที่เดินทางโดยรถที่โรงเรียนจัดบริการ ให้ผู้ปกครองมาลงชื่อรับนักเรียนวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.และรับลงทะเบียนการส่งนักเรียนกลับโรงเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ (โถงช้าง) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางกลุ่ม line ก่อนทุกครั้ง

กรณีที่ 2

กรณีนักเรียนเดินทางมาเองโดยรถประจำทางให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองและต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลาที่กำหนดรายงานตัว เวลา 13.00 - 17.30 น.

กรณีที่ 3

สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียนด้วยตนเองในวันอาทิตย์ที่โรงเรียนให้มาลงชื่อในทะเบียนการส่งกลับนักเรียนที่อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.30 น.

กรณีที่ 4

กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้ด้วยตนเองมีความจำเป็นต้องฝากให้ผุ้ปกครองอื่นมารับแทน ผู้ปกครองจะต้องยืนยันชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะมารับนักเรียนให้ชัดเจน โดยแจ้งให้ครูฝึกหอพักทราบล่วงหน้าก่อนมาถึงโรงเรียน

กรณีที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าหอพักนักเรียนโดยไม่รับอนุญาต

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com